flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

     Організаційне забезпечення роботи суду, як і інших державних органів, покладається на апарат.

     В Ужгородському міськрайонному суді штатна чисельність працівників становить 85-ть осіб. Серед них, зокрема:

      Окрім зазначеного, в суді утворено відділ з управління персоналу, на працівників якого покладено організацію роботи з кадрового менеджменту, добір персоналу державного органу, документальне оформлення вступу та припинення проходження державної служби.

     У разі неналежного виконання професійних обов’язків, порушення етичної поведінки чи службової дисципліни, працівник суду у відповідності до законодавства, притягається до дисциплінарної відповідальності. Задля визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого працівником дисциплінарного проступку в установі діє затверджений склад дисциплінарної комісії.

    До апарату суду, окрім державних та патронатних (помічники суддів) службовців, входить й технічний персонал, що виконує функціональні обов’язки на договірній основі.

        Зрештою, на працівників апарату розповсюджуються як загальні норми Кодексу законів про працю України, положення законодавства про державну службу, так і локальні акти – Правила внутрішнього трудового розпорядку тощо.

 

Положення про апарат Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області

Структура та штатна чисельність апарату Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області

Склад дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ в Ужгородському міськрайонному суді Закарпатської області