flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу Ужгородського міськрайонного суду

                       

Засади використання автоматизованої системи документообігу Ужгородського міськрайонного суду

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.10.2015

(із змінами від 30.10.2015, від 16.11.2015, від 22.03.2016, від 30.03.2016, від 27.09.2016, від 18.10.2016, від 07.11.2016, від 11.11.2016, від 30.03.2017,  від 06.02.2018, від 14.09.2018, 15.11.2018, від 29.11.2018, від 06.12.2018, від 28.12.2018,від 03.12.2019, від 07.12.2020, від 25.08.2021, від 25.02.2022, від 22.03.2022, від 19.05.2022 протокол зборів № 5 (рішення зборів № 3 від 19.05.2022).

Рішення зборів № 6,7 від 14.09.2023

 

                                 

 

ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ

ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ

В УЖГОРОДСЬКОМУ МІСЬКРАЙОННОМУ СУДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 1. Загальні положення

Засади використання автоматизованої системи документообігу Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області (далі Засади) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі Положення) за результатами розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи. У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду збори суддів Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.2/Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи

 1. Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в суді визначаються на підставі наказів голови суду відносно суддів суду та керівника апарату суду відносно працівників апарату суду.

3.Особливості розподілу справ між суддями

3.1. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, однак в разі неможливості  з об’єктивних причин виконати розподіл судових справ канцелярією Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області протягом робочого часу  в день їх реєстрації в КП «Д-3»,  у зв’язку із надходженням після 16:00 год.,  автоматизований  розподіл може бути здійснено не пізніше наступного робочого дня, що не буде порушенням автоматизованого розподілу судових справ. В разі неможливості із зазначених вище причин здійснити автоматизований розподіл судових справ у день їх реєстрації старшим секретарем  суду (начальник відділу документального забезпечення (канцелярії)) подається доповідна записка на ім`я керівника апарату суду з обґрунтованням причин неможливості такого автоматизованого розподілу у день їх реєстрації., на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженими на підставі наказу керівника апарату особами, відповідальними за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, за правилами, встановленими Положенням та цими Засадами з урахуванням спеціалізації суддів. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли за чотирнадцять календарних днів до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів). Дозволити користувачам КП «Д-3» відповідно до функціональних обов’язків,  вносити  інформацію  у АСДС  у неробочий час (в робочі дні після 17:00 год., вихідні та святкові дні) зважаючи на надмірне навантаження  та враховуючи те, що   протягом робочого дня не достатньо часу для  здійснення всіх  дій  відповідно до покладених обов’язків на суддів та працівників апарату суду.

3.2. Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів, визначення суддів, що входять до складу колегії, проводиться автоматично в загальному порядку згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3 Положення.

3.3. Для судді, який обіймає посаду голови суду, визначено загальну спеціалізацію щодо розгляду усіх категорій справ місцевого загального суду та встановлено коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи в розмірі 100% (ста відсотків).

3.4. Для судді, який обіймає посаду заступника голови суду, визначено загальну спеціалізацію щодо розгляду усіх категорій справ місцевого загального суду та встановлено коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи в розмірі 100% (ста відсотків).

3.5.  Виключено згідно з рішенням зборів суддів від 30 березня 2017 року (протокол зборів № 2).

3.6. Судді, уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх в Ужгородському міськрайонному суді Закарпатської області:

Бедьо В.І., Бенца К.К., Данко В.Й., Лемак О.В., Придачук О.А., Фазикош О.В., Малюк В.М., Деметрадзе Т.Р., Зарева Н.В., Іванов А.П.

3.7 Всі судді Ужгородського міськрайонного суду є слідчими суддями :

-  здійснюється  чергування слідчих суддів кожного робочого дня,  всіма слідчим суддям Ужгордського міськрайонного суду Закарпатської області, починаючи з 10.12.2018 року;

 - У вихідні та святкові дні чергування здійснюється  за принципом черговості по двоє осіб із числа повноважних суддів в алфавітному порядку.

3.8. Формування колегій в кримінальних провадженнях здійснювати автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних матеріалів, скарг, клопотань, заяв чи інших процесуальних документів відповідно до статті 35 КПК України, шляхом визначення головуючого та членів колегії, а також визначення запасного судді через КП «Д-3».

3.9. Виключено згідно з рішенням зборів суддів від 22 березня 2016 року (протокол зборів № 2).

3.10. Розгляд клопотань органів досудового розслідування в межах одного кримінального провадження здійснюється одним черговим слідчим суддею.

- На  період воєнного стану, а саме у  вихідні дні та  в нічні години у випадках надходження клопотань органів досудового розслідування по одному номеру кримінальному провадженню автоматизований розподіл  між всіма суддями в загальному порядку  без  урахуванням пункту 2.3.45 Положення про АСДС, що мають повноваження на час розподілу з врахуванням визначеної спеціалізації.

3.11. Припиняти слідчим суддям розподіл клопотань органів досудового слідства за три робочі дні до початку перебування у відрядженні, відпустці, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

3.12. Не розподіляються щодо конкретного слідчого судді скарги в порядку КПК України, що надійшли за п’ять робочих днів до початку відпустки.

3.13. Не розподіляються щодо конкретного слідчого судді подання слідчих органів, що надійшли за три робочі дні до припинення повноважень судді, та скарги в порядку КПК України, що надійшли за десять робочих днів до припинення повноважень судді.

3.14. З метою забезпечення принципу незмінності складу суду (ст. 319 КПК) при розгляді кримінального провадження, а також з метою недопущення затягування розгляду кримінального провадження, при скасуванні апеляційним судом ухвали про повернення прокурору обвинувального акту, у зв’язку з недотриманням вимог КПК України щодо належного оформлення, після повернення обвинувального акту з апеляційної інстанції до Ужгородського міськрайонного суду, розглядається в тому ж самому складі суду, окрім випадків відсутності судді, у разі перебування такого у відпустці, на лікарняному, у відрядженні тощо.

3.15. У разі надходження доопрацьованого протоколу про адміністративне правопорушення, попередньо направленого судом для належного оформлення, направляти на розгляду тому ж складу суду, який попередньо вирішував питання про направлення протоколу на доопрацювання. При відсутності судді, а саме перебування такого у відпустці, на лікарняному чи у відрядженні, здійснювати автоматичний розподіл новому складу суду у загальному порядку.

3.16. У разі перебування суді у щорічній відпустці, відрядженні то автоматичний розподіл для вирішення питання щодо продовження строку тримання під вартою іншому судді не здійснюватиметься. Оскільки такий запобіжний захід є винятковим, і, з одного боку, враховує необхідність запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК (ч. 1 ст. 183 КПК) з метою забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків, а з іншого – зачіпає одні із найбільш значущих прав людини: право на свободу й особисту недоторканність, то вирішення питання про продовження строку тримання під вартою здійснюється тим самим суддею, строк дії ухвали якого закінчується.

3.17. У випадку відсутності судді у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю, коли у провадженні такого судді знаходиться відвід іншому судді, - за повідомленням (телефонним або в інший спосіб) тимчасового відсутнього (у зв’язку із хворобою) судді керівника апарату суду - матеріали заявленого відводу передаються помічником або секретарем відсутнього (у зв’язку із хворобою) судді в загальну канцелярію суду для повторного автоматизованого розподілу.

3.18. У випадку відсутності судді у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю, коли у провадженні такого судді знаходиться скарга в порядку КПК України, якщо така скарга перебуває в провадженні судді менше одного робочого тижня (п’яти робочих днів) – така скарга передається помічником або секретарем відсутнього (у зв’язку із хворобою) судді в загальну канцелярію суду для повторного автоматизованого розподілу. Якщо ж скарга перебуває у провадженні тимчасового відсутнього (у зв’язку із хворобою) судді більше одного робочого тижня (п’яти робочих днів), - така скарга не передається для повторного автоматизованого розподілу і залишається в провадженні судді.

3.19. Визначити наступний порядок дій із судовими справами, що підлягають передачі раніше визначеному у судовій справі судді, якщо такий суддя перебуває у відпустці, у відрядженні, тимчасово відсутній (у зв’язку із хворобою). Судові справи зазначеної категорії, по яким особа перебуває під вартою, - передаються для повторного автоматизованого розподілу, всі інші судові справи даної категорії, - залишаються у провадженні раніше визначеного судді.

3.20. У випадку відпустки, відрядження слідчого судді, коли у провадженні такого судді знаходиться скарга в порядку КПК України, якщо така скарга перебуває в провадженні судді менше одного робочого тижня – така скарга (за вказівкою судді) передається помічником або секретарем судді в загальну канцелярію суду для повторного автоматизованого розподілу. Якщо ж скарга перебуває у провадженні судді більше одного робочого тижня, - така скарга не передається для повторного автоматизованого розподілу і залишається в провадженні судді.

3.21. У випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, - розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла тощо) здійснювати керівнику апарату суду згідно із затвердженим головою суду графіком чергування слідчих суддів.

3.22. Враховувати спеціалізацію суддів про призначенні учасників колегій.

3.23. В разі надходження справи в порядку виконання, коли виконавче провадження відкрито по декільком судовим рішенням одночасно, здійснювати розподіл такої справи в порядку виконання тому судді, який першим виніс рішення щодо боржника.

3.24. Клопотання та скарги, що надійшли в порядку КПК України, в межах одного кримінального провадження, - підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які є черговими слідчими суддями згідно графіку. В разі, якщо черговим згідно графіку є також слідчий суддя, в провадженні якого вже перебуває клопотання та скарга, подана в порядку КПК України, в межах одного кримінального провадження, - таке клопотання і така скарга передається зазначеному судді.

3.25. Графік чергування слідчих суддів в Ужгородському міськрайонному суді Закарпатської області розробляється та встановлюється щомісячно, в робочі дні – всі судді є черговими, а у вихідні і святкові дні   в алфавітному порядку, з розмежуванням такої черговості по двоє.

3.25.1. На період воєнного стану здійснювати чергування суддями у вихідні дні та  в нічні години в алфавітному порядку по троє суддів (отання група чотири судді) з поділом  по дванадцятигодинний період (у нічні години з 17:00 по 08:00 год.  наступного дня), починаючи з 17:00 год. 25.02.2022 року до закінчення воєнного стану, або внесених інших змін зборами суддів Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області. Голові суду видати відповідні накази, щодо чергових суддів за вищезгаданим принципом. (вважати такими що втратили чинність,  підстава протокол зборів суддів № 5 від 19.05.2022 року та рішення зборів суддів № 3/03-11 від 19.05.2022 року).

3.25.1. Встановити чергування суддів Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області для розгляду невідкладних судових справ, на період дії воєнного стану у вихідні дні (СУБОТА, НЕДІЛЯ)  в проміжок часу з 08:00 по 20:00 год., починаючи з 21.05.202 року  за алфавітним принципом по троє суддів з поділом на шість груп (остання групи чотири судді). -підстава: протокол зборів суддів № 5/03-11 від 19.05.2022 року та рішення зборів суддів № 5/3/03-11 від 19.05.2022 року. (змінити п.3.25.1 та викласти в наступній редакції,  підстава протокол зборів суддів № 5 від 16.09.2023 року та рішення зборів суддів № 7/03-11 від 16.09.2023 року).

-«встановити чергування суддів Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області для розгляду невідкладних судових справ, на період дії воєнного стану у вихідні дні (СУБОТА, НЕДІЛЯ)  в проміжок часу з 08:00 по 17 год., починаючи з 14.09.2023 року  за алфавітним принципом по троє суддів з поділом на шість груп.

     Голові суду видати відповідні накази, щодо чергових суддів за вищезгаданим принципом.»

(підстава протокол зборів суддів № 5 від 16.09.2023 року та рішення зборів суддів № 7/03-11 від 16.09.2023 року).

3.26. У разі неможливості усіх слідчих суддів, визначених на певну дату неробочого, вихідного чи святкового дня згідно з затвердженим графіком слідчих суддів, здійснювати чергування у поточний  вихідний чи святковий день з тих чи інших підстав (або не можуть розглядати клопотання, до прикладу, у разі перебування у нарадчій кімнаті, відпустці, тимчасова непрацездатність тощо), визначати черговими слідчими суддями  тих слідчих суддів, які повинні здійснювати чергування у наступні вихідні та святкові дні, із застосуванням кругового механізму черговості ( для уникнення чергування одних і тих самих суддів).

3.27. У разі, якщо на розгляд місцевого суду надійшли матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження, воно передається складу суду, що його здійснює, для вирішення питання про їх об’єднання.

 - При здійсненні розподілу матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження, шляхом передачі  судової справи раніше визначеному у судовій справі судді (колегії суддів), - стадія судового розгляду наявного судового провадження до уваги не береться.

   - При здійсненні розподілу матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження, шляхом передачі  судової справи раніше визначеному у судовій справі судді (колегії суддів), якщо такі кримінальні провадження розглядаються за різними статтями КК України – кримінальне провадження, що надійшло, передається раніше визначеному у судовій справі судді (колегії суддів).

   - При здійсненні розподілу матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження, шляхом передачі  судової справи раніше визначеному у судовій справі судді (колегії суддів), якщо кримінальне провадження, що надійшло, стосується двох чи більше осіб, а на розгляді вже перебуває кримінальне провадження стосовно тільки однієї особи – кримінальне провадження, що надійшло, передається для здійснення автоматизованого розподілу між всіма суддями.

    - При здійсненні розподілу матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження, шляхом передачі  судової справи раніше визначеному у судовій справі судді (колегії суддів), якщо кримінальне провадження, що перебуває на розгляді, – зупинено, – кримінальне провадження, що надійшло, передається для здійснення автоматизованого розподілу між всіма суддями.

  - При здійсненні розподілу матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється декілька судових проваджень, шляхом передачі  судової справи раніше визначеному у судовій справі судді (колегії суддів), – кримінальне провадження, що надійшло, передається судді (колегії суддів), який отримав таке кримінальне провадження першим (згідно єдиного унікального номера судової справи).

  - Не передаються раніше визначеному у судовій справі судді (колегії суддів) матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження, якщо суддя знаходиться у відпустці, відрядженні, тимчасово непрацездатний, а такі передаються для здійснення автоматизованого розподілу між всіма суддями.

-   Після винесення рішення про відмову в об’єднанні матеріалів кримінального провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже здійснюється судове провадження, - кримінальне провадження, що надійшло, передається для здійснення автоматизованого розподілу між всіма суддями.

3.28.  Встановлювати відмітку в автоматизованій системі документообігу суду КП «Д-3» - «нарада кімната» у випадках, коли суддя перебуває в нарадчій кімнаті не менше однієї доби.

3.29. Список персональних колегій суддів  та   резервних  суддів: (набрання чинності змінами до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційнотелекомунікаційної системи (в частині визначення особливостей автоматизованого розподілу судових справ), унесеними рішеннями Вищої ради правосуддя від 25 січня 2022 року № 83/0/15 та від 22 лютого 2022 року № 166/0/15-2, відтерміновуеться до 1 червня 2022 року), (Рішенням Голови Верховного Суду від 10 травня 2022 року № 129/0/149-22 відтерміновано до 01 вересня 2022 року набрання чинності змінами до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (в частині визначення особливостей автоматизованого розподілу судових справ), внесеними рішеннями Вищої ради правосуддя від 25 січня 2022 року № 83/0/15 та від 22 лютого 2022 року № 166/0/15-2.  

Запровадження нових правил авторозподілу судових справ відтерміновано до 1 грудня 2022 року. У рішенні від 24.08.2022 року №403/0/149-22 "Про відтермінування набрання чинності змінами до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (в частині визначення особливостей автоматизованого розподілу судових справ)" зазначається, що відповідно до підпункту 6 пункту 56 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою забезпечення належної діяльності судів під час воєнного стану установити:

- набрання чинності змінами до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційнотелекомунікаційної системи (в частині визначення особливостей автоматизованого розподілу судових справ), унесеними рішеннями Вищої ради правосуддя від 25 січня 2022 року № 83/0/15 та від 22 лютого 2022 року № 166/0/15-2, відтерміновуеться до 1 грудня 2022 року.)

Відтерміновано рішенням ВРП від 01.03.2023 року.

 1. БЕДЬО Василь Іванович, БЕНЦА Констанція Константинівна, ГОЛЯНА Олена Вікторівна – постійна колегія суддів.

1.1. ШУМИЛО Наталія Богданівна, ШЕПЕТКО Ірина Олександрівна – резервні судді.

 

 1. ГОЛЯНА Олена Вікторівна, ДАНКО Віктор Йосипович, ДЕГТЯРЕНКО Катерина Сергіївна - постійна колегія суддів.

2.1. ШЕПЕТКО Ірина Олександрівна, ФАЗИКОШ Олексій Васильович – резервні судді.

 

 1. ДЕГТЯРЕНКО Катерина Сергіївна, ДЕМЕТРАДЗЕ Тамаз Ревазович, ДЕРГАЧОВА Наталія Володимирівна - постійна колегія суддів.

3.1. ФАЗИКОШ Олексій Васильович, ПРИДАЧУК Олег Андрійович – резервні судді.

 

 1. ДЕРГАЧОВА Наталія Володимирівна, ЗАРЕВА Наталія Іванівна; ІВАНОВ Андрій Петрович - постійна колегія суддів.

4.1. ПРИДАЧУК Олег Андрійович, ЛОГОЙДА Ірина Володимирівна - резервні судді.

 

 1. ІВАНОВ Андрій Петрович, КРЕГУЛ Маріанна Миколаївна, ЛЕМАК  Олеся Володимирівна - постійна колегія суддів.

5.1. ЛОГОЙДА Ірина Володимирівна, КРЕГУЛ  Маріанна Миколаївна -  резервні судді.

 

 1. ЛЕМАК Олеся Володимирівна, ЛОГОЙДА Ірина Володимирівна, МАЛЮК Віталій Мирославович - постійна колегія суддів.

6.1. БЕДЬО Василь Іванович, КРЕГУЛ  Маріанна Миколаївна, ЗАРЕВА Наталія Іванівна – резервні судді.

 

 1. МАЛЮК Віталій Мирославович, ПРИДАЧУК Олег Андрійович, САРАЙ Алла Іванівна - постійна колегія суддів.

7.1 . ЗАРЕВА Наталія Іванівна, ДЕМЕТРАДЗЕ Тамаз Ревазович – резервні судді.

 

 1. САРАЙ Алла Іванівна, ФАЗИКОШ Олексій Васильович, ХАМНИК Марина Миколаївна – постійна колегія суддів.

8.1. ДЕМЕТРАДЗЕ Тамаз Ревазович,  ДАНКО Віктор Йосипович – резервні судді.

 

 1. ХАМНИК Марина Миколаївна, ШЕПЕТКо Ірина Олексіївна, ШУМИЛО Наталія Богданівна – постійна колегія суддів.

9.1.  ДАНКО Віктор Йосипович, БЕНЦА Констанція Константинівна – резервні судді.

 

 1. Коефіцієнти складності справ

4.1. Коефіцієнти складності по цивільним справам:

- по справам позовного провадження – 0,5

- по справам наказного провадження – 0,2

- по всім іншим цивільним справам – 0,3 

4.2. Коефіцієнт складності по справам адміністративного судочинства – 0,5. 

4.3. Коефіцієнт складності по кримінальним провадженням – 1. 

4.4. Коефіцієнт складності по справам в порядку КПК (скарги на постанову про відмову у визнанні потерпілим, скарги на невнесення відомостей в ЄРДР, скарги на постанови про відмову в порушенні кримінального провадження, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, справи в порядку виконання судових рішень, про звільнення від кримінальної відповідальності, примусове застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру) – 0,1. 

4.5. Коефіцієнт складності по клопотанням органів досудового слідства – 0,5.

 

4.6. Коефіцієнт складності справ про адміністративні правопорушення – 0,1.