flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інструкція про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації

Документи по темі:

0 Kb  -файл


                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    Наказом керівника апарату 

                                                                                                    Ужгородського міськрайонного суду

                                                                                                    від 06.06.2017  № 68/01-06 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів, 
які надаються запитувачам інформації

 

1. Ця інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Ужгородського міськрайонним судом Закарпатської області.

 

2. У разі надходження до суду інформаційного запиту, зі змісту якого вбачається необхідність здійснення копіювання або друку документів обсягом більше як 10 сторінок, відповідальною особою за надання відповіді на запит здійснюється розрахунок фактичних витрат на копіювання або друк документів за запитом.

 

3. Відомості про кількість сторінок, які підлягають оплаті, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, та розрахунок фактичних витрат повідомляються запитувачу інформації.

 

4. Відшкодування запитувачем фактичних витрат здійснюється в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 №740 .

 

5. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється на рахунок Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області (Додаток 1) через установи банків чи відділення зв’язку.

 

6. Видача/направлення копій документів запитувачу здійснюється після пред’явлення оригіналу квитанції, яка засвідчує відшкодування фактичних витрат.

 

7. У разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням відповіді на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), відповідь на запит на інформацію не надається. Відмовою вважається також ненадання оригіналу квитанції, який підтверджує сплату коштів на рахунок суду.


 

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4

та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток

розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3

та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка

розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка

розміру мінімальної заробітної плати

* Оплата здійснюється починаючи з 11-ї сторінки

* розмір фактичних витрат вираховується з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати станом на дату направлення запитувачу інформації повідомлення про розмір фактичних витрат

 

Додаток 1

Платіжні реквізити для перерахування судового збору в гривнях

Отримувач коштів

УК у м.Ужгороді/м.Ужгород

Код отримувача (код за ЄДРПОУ)

38015610

Банк отримувача

ГУ ДКСУ в Закарпатській області

Код банку отримувача (МФО)

812016

Рахунок отримувача

31216206700002

Код класифікації доходів бюджету

22030101

Призначення платежу

*;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); судовий збір: за відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

     

 

При заповненні платіжного документа у графі «Код платника» платником судового збору – юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником – фізичною особою – ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв’язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані.

Приклад заповнення графи "Призначення платежу":
*;101;1234567890;Судовий збір
, Іванов І.І., за відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів,  Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області